Technical

Technische fiche

Indien de organisator zelf de installatie voorziet : wij brengen meestal -tenzij anders overeengekomen- zelf een FOH technieker mee. Gelieve ons daarom op voorhand te laten weten welke mengtafel er gebruikt wordt. Indien de monitoring apart gebeurt, dient er door de organisatie een monitor technieker voorzien te worden.

Indien de monitoring vanaf FOH dient te gebeuren, gelieve dit ook op voorhand mee te delen.

Technische fiche_podiumopstelling

Technische fiche

 Planning – verloop van het optreden:

De uren van aankomst van de technieker, van de leden van de groep, en de start en duurtijd van het optreden worden allen besproken bij het opmaken van het contract.


Technical data sheet

If the organizer provides a PA system himself, we bring our own FOH technician, unless we agree otherwise. We must also be informed beforehand about which mixing console will be used. If monitoring occurs separately, the organizer should supply a technician as well. FOH monitoring has to be communicated about in advance.

Planning – flow-chart

The hours of arrival of the technician, and the band members, and the start and length of the concert are all discussed when we draw up the contract.


Fiche technique

Si l’organisateur prévoit lui-même l’installation : nous avons presque toujours avec nous notre propre technicien du son (FOH) – sauf accord différent. Nous vous prions donc de nous faire savoir à l’avance quelle table de mixage sera utilisée. Si le monitoring est organisé séparément, l’organisation doit prévoir un technicien monitoring.
Si le monitoring s’effectue à partir de la table de mixage, prière de nous le faire savoir à l’avance également.

Planning – déroulement de la représentation:

Les heures d’arrivée du technicien et des membres du groupe, ainsi que l’heure du début et la durée de la représentation seront fixées au moment de l’établissement du contrat.